Hitta till tävlingen

Vägbeskrivning till Gunder Hägg Stadion

Från E4:an:

Sväng av E4:an vid Gävle N, följ sedan Hamnleden tills ett avbärarräcke separerar riktningarna, håll därefter vänsterfilen i långsvängen åt vänster ner till Hamnleden vidare norrut, tag andra utfarten (till vänster) i rondellen med vattendroppen i mitten vid Vattenverket, andra utfarten (till vänster) i rondellen strax därefter och följ sedan Idrottsvägen upp till Gunder Hägg Stadion (f.d. Gavlestadion), första grusavfarten på höger sida (efter uppförsbacken) före Läkerol Arena (stor grusad parkering mellan vägen och stadion).

Från Riks 80: 

Om ni kommer från Riks 80 från Sandviken, sväng först av R80 vid trafikplats Johanneslöt (Avfart Gävle V), kör upp på E4:an mot Sundsvall och ta av nästa avfart Gävle N, sen enligt anvisningarna "Från E4:an".

Från Riks 76 (från Östhammar): 

Följ S. Kungvägen/S. & N. Kungsgatan rakt igenom Gävle Centrum tills den ansluter till Hamnleden och vidare enligt anvisningarna enligt "Från E4:an". (En alternativ väg (längre omväg) är att svänga vänster vid första och andra rondellerna och åka upp på E4:an mot Sundsvall och sen följa anvisningarna enligt "Från E4:an").